A Kuvasz

A Kiskutya.hu portálon publikált cikkekkel kapcsolatos hozzászólások vélemények kerülnek ebbe a témakörbe.

A Kuvasz

HozzászólásSzerző: Schnauzer » vas. jan. 14, 2007 7:23 pm

54/b sz. FCI standard

KUVASZ

Származása:
Magyarország

Felhasználása:
Házak, birtokok, telepek és haszonállatok, továbbá személyek õrzése-védése. Sport - és munkakutyának is alkalmas.

FCI besorolása:
I. fajtacsoport Juhász- és pásztorkutyák
Munkavizsgára nem kötelezett fajta.

Rövid történeti áttekintés:
Õsi magyar pásztorkutya. Elõdei a honfoglaló magyarokkal kerültek a Kárpát-medencébe, akik nyájak õrzésére használták a ragadozó vadállatok és a rablók ellen. Az Árpád kortól a XX. század elejéig, fejlett vadászösztönét felismerve, elõszeretettel alkalmazták vadászatra is. A pásztorkodás megszûntével eredeti alkalmazása is csökkent, bekerültek a falvakba és a városokba is.

Általános megjelenés:
Erõs, hullámos szõrû, nagytestû fajta. Tetszetõs külseje nemességet és erõt sugároz. Testtájai arányosak, nem megnyúltak, de nem is zömökek. Csontozata erõs, de nem durva. Izomzata szikár, izületei szárazak. Oldalról a törzs és a végtagok a négyzethez közel esõ téglalapot formálnak. Jól izmolt; szilárd szervezetû, élénk vérmérsékletû, könnyed mozgású. Külleme fáradhatatlan munkabírásról tanúskodik.

Fontos méretarányok:
A marmagasság százalékában:
Törzshosszúság: 104%
Mellkasmélység: 48%
Dongásság: 27%
Övméret: 120%
Fejhossz: 45%

Az orrhossz a fejhossz: 42%-a
A fülhossz a fejhossz: 50%a

Viselkedés és jellem:
Bátor, félelmet nem ismerõ fajta. A gondjára bízott személyeket, vagy vagyontárgyakat élete árán is megvédi. Önérzetes, rossz bánásmód esetén eldurvul. Hûséges, megbízható, gazdáját és környezetét szeretõ. Térigénye nagy. Igénytelen, ápolása egyszerû, a legzordabb idõjárást is elviseli. A szeretet és törõdést meghálálja.

TESTFELÉPÍTÉS

1. Fej
A kuvasz feje jellegzetes ék alakú, a testtel harmonizáló, tetszetõs és nemes. Kifejezett erõ sugárzik róla. Megnyúlt, de sohasem hegyesedõ. Rokon fajtáitól leginkább a feje különbözteti meg. Jellemzõen szikár - száraz. A kanoké valamivel vaskosabb.
Agykoponya:
Koponya: A fejtetõ széles, homloka enyhén domborodó. A homlok közepén kifejezett hosszanti árok húzódik.
Stop: A stopvonal enyhe lejtésû, tágan ívelt.
Arckoponya:
Az arcorri rész széles, hosszú, és igen erõteljesen izmolt.
Orrtükör: Az orrhát egyenes, az orr egyenletesen keskenyedik, de sohasem hegyesedik el. Orrtükre tompa metszésû, fekete.

Ajkak: Feketék, feszesek, a szájzugban csipkézett szélûek.
Állkapocs/Fogak: Fogazata erõteljes, szabályos és teljes, ollósan záródó.
Szem: Ferde vágású, mandula alakú, sötétbarna. A szemhéjszél fekete, feszesen simul a szemhez.
Fül: A fejtetõ egyenes folytatásából vízszintesen ered, tõben megtört, felsõ harmaduk a fejtõl kissé eláll, majd teljesen hozzásimul. Tompa V-alakot formáz. Figyelõ helyzetben füle meglebben, de sohasem áll fel, és nem csavarodik.

2. Nyak
Tarkója rövid. Nyaka a vízszintessel 25-30 fokos szöget zár be. Erõteljes izomzatú, inkább rövid, mint középhosszú, nincs rajta lebernyeg. Kanokon a szõrnyakörv és a mellsörény kifejezett.

3. Törzs
A törzs, és a végtagok oldalról nézve a négyzettõl csak kis mértékben eltérõ, fekvõ téglalapot alkotnak.
Mar: Hosszú, és határozottan a hát síkja fölé emelkedik.
Hát: Középhosszú, egyenes, széles, jól izmolt és feszes.
Ágyék: Rövid, feszes folytatása a hátnak.
Far: Enyhén csapott, gazdagon izmolt, széles, rajta a szõrzet dús, ami a túlnõttség látszatát keltheti.
Szügy: Síkja közepén elõredomborodó a szegycsont gazdag izomzata miatt. Közepesen széles.
Mellkas: Mély, hosszú, és enyhén dongás.
Alsó keresztmetszeti vonal és has: A has alsó vonala a mellkas alsó vonalának folytatása. Hátrafelé kissé felhúzott.

4. Farok
Alacsonyan tûzött, az enyhén csapott far egyenes folytatása, határozottan lefelé irányul. A vége enyhén felfelé hajlik, de nem kunkorodik, kiegyenesítve a csánkig ér. Izgalmi - figyelõ állapotban legfeljebb az ágyék szintjéig emelheti.

5. Végtagok
Elülsõ rész:
Lapocka: Hosszú, dõlt, feszesen fûzõdik a mellkashoz, mozgékony.
Váll: A vállbúbok a szügy síkjába esnek, feszesek, jól izmoltak. Hosszú, dõlt, feszesen fûzõdik a mellkashoz, mozgékony.
Felkar: Középhosszú, jól izmolt, eleje és vége a törzs hosszanti síkjától egyenlõ távolságra van. A felkar a lapockával 90 fokos szöget zár be.
Könyök: Száraz, szorosan a mellkashoz záródik. Az alá nem húzódik, de el sem tõle. A felkar az alkarral 120-130 fokos szöget alkot.
Alkar: Arányosan hosszú, egyenes, tömör, szikár izomzatú, mely a lábtõ felé erõs inakban folytatódik.
Elülsõ lábtõizület: Jólfejlett, feszes, száraz, inai acélosak.
Elülsõ lábközép: Arányosan rövid, szikár, az alkar és a lábközép által bezárt szög 165-170 fok.
Elülsõ mancsok: A mancsok kerekek, vagy kissé oválisak, feszesek. Az ujjak rövidek, lefelé íveltek, magasak (középen nem érintik a talajt), rugalmasak, szorosan zártak. A talppárna és az ujjpárnák rugalmasak, feketék. A karmok kemények, erõsek, feketék, vagy palaszürkék.
Elülsõ végtagok állása: Elölrõl nézve szabályos, ha a vállszöglet közepétõl a talajra húzott merõleges vonalak egybeesnek a végtagok tengelyével és a mancsot a 3., 4. ujja között felezik. Oldalról szabályos, ha a könyökizület közepétõl a talajra húzott merõleges a végtagok középvonalában halad a lábtõig.
Hátulsó rész:
Comb:.Hosszú, széles, tömeges izomzattal feszesen fûzõdik a medencéhez. A medence és a combcsont 90 fokos szöget alkot.
Térd: Terjedelmes, izmolt. A térdizületben a fel- és az alcombcsont 110-120 fokos szögben találkozik.
Alcomb: Hosszú, tömeges izomzata feszes inakban folytatódik a csánkig.
Hátulsó lábtõ: Hosszú, széles, terjedelmes, száraz, inas. A csánkizület hajlása 130-140 fokos.
Hátulsó lábközép: Rövid, vékony, szikár. Oldalról, és hátulról nézve is merõleges.
Hátulsó mancsok: A mancsok oválisak, az ujjak rövidek, szorosan zártak, feszesek. A talppárna és az ujjpárna rugalmas, fekete. A karmok feketék, vagy palaszürkék.
Végtagok állása: Oldalról szabályos, ha a térdizület a csípõszöglet alatt, a mancs a csípõizület alatt helyezkedik el. Az ülõgumóról a sík talajra bocsátott merõleges érinti a sarok-gumót. Hátulról szabályos, ha az ülõgumó közepérõl a talajra bocsátott merõleges a végtagok tengelyével halad, a végtagok párhuzamos lefutásúak és a talajon közepes távolságra helyezkednek el egymástól.

6. Mozgás
Lépése hosszú, lassú. Ügetése gyakran oldalazó, vágtája tértölelõ, lendületes, kitartó. A könyök a testhez simul, oldalirányú kitérés nélkül. A mozgás könnyed, ruganyos.

7. Bõr
Sok pigmentet tartalmaz, palaszürke, feszes. Az orrtükör, a szemhéjszél és az ajak fekete. A talppárna fekete, vagy palaszürke. Kívánatos a szájpadlás sötét színezete, de eltûrhetõ mély pigmentû tarkázottság.

8. Szõrzet
Szõrzete közepesen durva, hullámos, kissé merev és nem nemezesedik. A durva felszõrök aljában finomabb pehelyszõrök vannak. A fejet, a füleket, az elülsõ végtagok elülsõ, és oldalsó felületét, a hátulsó végtagok comb alatti tájait és a mancsokat rövid, 1-2 cm hosszúságú, egyenes lefutású, sûrû szõr fedi. Ugyancsak rövid, és sima lefutású az elülsõ szabad végtag elülsõ és oldalsó felületének, valamint a hátulsó végtag comb alatti tájainak szõrzete. A szabad végtagok hátulsó élén 5-8 cm hosszúságú szõrzászló van a csánkig. A nyakon szõrnyakörv van, amely a szügyre lehúzódva mellsörényt alkot, ez különösen a kanokon kifejezett. A törzs, a comb és a felkar szõrzete gazdagon hullámos, közepes hosszúságú (4-12 cm), sûrûn szõrtarajokat, forgókat alkot. A farok egész hosszában dús, hullámos szõrrel fedett, alsó felületének szõrzete a leghosszabb (10-15 cm).
Szín: Fehér, elefántcsontfehér megengedett.

9. Méret
Marmagasság:
Kanok: 71-76 cm
Szukák: 66-70 cm
Súly: Kanok: 48-62 cm
Szukák: 37-50 kg

10. Hibák
Az elõbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendõ, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

11. Kizáró hibák
- Felálló fül
- Elõreharapás, illetve 2 mm-t meghaladó hátraharapás
- Kifelé, vagy befelé forduló szemhéjszélek
- Orrtükri, ajakszéli vagy szemhéjszéli pigmenthiány
- Fogak hiánya
- Kifejezetten erõs stopvonal
- Gubancosodásra hajlamos, gyûrûs vagy egyenes, szálkás szõrzet
- Hosszú szõrrel fedett végtagok
- Nyugalmi állapotban is ágyéksíkja fölé emelt, és hátrakunkorodó farok
- Fentiektõl eltérõ szõrszín

Utólagos megjegyzés:
A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedõ, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.

54/b sz. FCI standard

KUVASZ

Származása:
Magyarország

Felhasználása:
Házak, birtokok, telepek és haszonállatok, továbbá személyek õrzése-védése. Sport - és munkakutyának is alkalmas.

FCI besorolása:
I. fajtacsoport Juhász- és pásztorkutyák
Munkavizsgára nem kötelezett fajta.

Rövid történeti áttekintés:
Õsi magyar pásztorkutya. Elõdei a honfoglaló magyarokkal kerültek a Kárpát-medencébe, akik nyájak õrzésére használták a ragadozó vadállatok és a rablók ellen. Az Árpád kortól a XX. század elejéig, fejlett vadászösztönét felismerve, elõszeretettel alkalmazták vadászatra is. A pásztorkodás megszûntével eredeti alkalmazása is csökkent, bekerültek a falvakba és a városokba is.

Általános megjelenés:
Erõs, hullámos szõrû, nagytestû fajta. Tetszetõs külseje nemességet és erõt sugároz. Testtájai arányosak, nem megnyúltak, de nem is zömökek. Csontozata erõs, de nem durva. Izomzata szikár, izületei szárazak. Oldalról a törzs és a végtagok a négyzethez közel esõ téglalapot formálnak. Jól izmolt; szilárd szervezetû, élénk vérmérsékletû, könnyed mozgású. Külleme fáradhatatlan munkabírásról tanúskodik.

Fontos méretarányok:
A marmagasság százalékában:
Törzshosszúság: 104%
Mellkasmélység: 48%
Dongásság: 27%
Övméret: 120%
Fejhossz: 45%

Az orrhossz a fejhossz: 42%-a
A fülhossz a fejhossz: 50%a

Viselkedés és jellem:
Bátor, félelmet nem ismerõ fajta. A gondjára bízott személyeket, vagy vagyontárgyakat élete árán is megvédi. Önérzetes, rossz bánásmód esetén eldurvul. Hûséges, megbízható, gazdáját és környezetét szeretõ. Térigénye nagy. Igénytelen, ápolása egyszerû, a legzordabb idõjárást is elviseli. A szeretet és törõdést meghálálja.

TESTFELÉPÍTÉS

1. Fej
A kuvasz feje jellegzetes ék alakú, a testtel harmonizáló, tetszetõs és nemes. Kifejezett erõ sugárzik róla. Megnyúlt, de sohasem hegyesedõ. Rokon fajtáitól leginkább a feje különbözteti meg. Jellemzõen szikár - száraz. A kanoké valamivel vaskosabb.
Agykoponya:
Koponya: A fejtetõ széles, homloka enyhén domborodó. A homlok közepén kifejezett hosszanti árok húzódik.
Stop: A stopvonal enyhe lejtésû, tágan ívelt.
Arckoponya:
Az arcorri rész széles, hosszú, és igen erõteljesen izmolt.
Orrtükör: Az orrhát egyenes, az orr egyenletesen keskenyedik, de sohasem hegyesedik el. Orrtükre tompa metszésû, fekete.

Ajkak: Feketék, feszesek, a szájzugban csipkézett szélûek.
Állkapocs/Fogak: Fogazata erõteljes, szabályos és teljes, ollósan záródó.
Szem: Ferde vágású, mandula alakú, sötétbarna. A szemhéjszél fekete, feszesen simul a szemhez.
Fül: A fejtetõ egyenes folytatásából vízszintesen ered, tõben megtört, felsõ harmaduk a fejtõl kissé eláll, majd teljesen hozzásimul. Tompa V-alakot formáz. Figyelõ helyzetben füle meglebben, de sohasem áll fel, és nem csavarodik.

2. Nyak
Tarkója rövid. Nyaka a vízszintessel 25-30 fokos szöget zár be. Erõteljes izomzatú, inkább rövid, mint középhosszú, nincs rajta lebernyeg. Kanokon a szõrnyakörv és a mellsörény kifejezett.

3. Törzs
A törzs, és a végtagok oldalról nézve a négyzettõl csak kis mértékben eltérõ, fekvõ téglalapot alkotnak.
Mar: Hosszú, és határozottan a hát síkja fölé emelkedik.
Hát: Középhosszú, egyenes, széles, jól izmolt és feszes.
Ágyék: Rövid, feszes folytatása a hátnak.
Far: Enyhén csapott, gazdagon izmolt, széles, rajta a szõrzet dús, ami a túlnõttség látszatát keltheti.
Szügy: Síkja közepén elõredomborodó a szegycsont gazdag izomzata miatt. Közepesen széles.
Mellkas: Mély, hosszú, és enyhén dongás.
Alsó keresztmetszeti vonal és has: A has alsó vonala a mellkas alsó vonalának folytatása. Hátrafelé kissé felhúzott.

4. Farok
Alacsonyan tûzött, az enyhén csapott far egyenes folytatása, határozottan lefelé irányul. A vége enyhén felfelé hajlik, de nem kunkorodik, kiegyenesítve a csánkig ér. Izgalmi - figyelõ állapotban legfeljebb az ágyék szintjéig emelheti.

5. Végtagok
Elülsõ rész:
Lapocka: Hosszú, dõlt, feszesen fûzõdik a mellkashoz, mozgékony.
Váll: A vállbúbok a szügy síkjába esnek, feszesek, jól izmoltak. Hosszú, dõlt, feszesen fûzõdik a mellkashoz, mozgékony.
Felkar: Középhosszú, jól izmolt, eleje és vége a törzs hosszanti síkjától egyenlõ távolságra van. A felkar a lapockával 90 fokos szöget zár be.
Könyök: Száraz, szorosan a mellkashoz záródik. Az alá nem húzódik, de el sem tõle. A felkar az alkarral 120-130 fokos szöget alkot.
Alkar: Arányosan hosszú, egyenes, tömör, szikár izomzatú, mely a lábtõ felé erõs inakban folytatódik.
Elülsõ lábtõizület: Jólfejlett, feszes, száraz, inai acélosak.
Elülsõ lábközép: Arányosan rövid, szikár, az alkar és a lábközép által bezárt szög 165-170 fok.
Elülsõ mancsok: A mancsok kerekek, vagy kissé oválisak, feszesek. Az ujjak rövidek, lefelé íveltek, magasak (középen nem érintik a talajt), rugalmasak, szorosan zártak. A talppárna és az ujjpárnák rugalmasak, feketék. A karmok kemények, erõsek, feketék, vagy palaszürkék.
Elülsõ végtagok állása: Elölrõl nézve szabályos, ha a vállszöglet közepétõl a talajra húzott merõleges vonalak egybeesnek a végtagok tengelyével és a mancsot a 3., 4. ujja között felezik. Oldalról szabályos, ha a könyökizület közepétõl a talajra húzott merõleges a végtagok középvonalában halad a lábtõig.
Hátulsó rész:
Comb:.Hosszú, széles, tömeges izomzattal feszesen fûzõdik a medencéhez. A medence és a combcsont 90 fokos szöget alkot.
Térd: Terjedelmes, izmolt. A térdizületben a fel- és az alcombcsont 110-120 fokos szögben találkozik.
Alcomb: Hosszú, tömeges izomzata feszes inakban folytatódik a csánkig.
Hátulsó lábtõ: Hosszú, széles, terjedelmes, száraz, inas. A csánkizület hajlása 130-140 fokos.
Hátulsó lábközép: Rövid, vékony, szikár. Oldalról, és hátulról nézve is merõleges.
Hátulsó mancsok: A mancsok oválisak, az ujjak rövidek, szorosan zártak, feszesek. A talppárna és az ujjpárna rugalmas, fekete. A karmok feketék, vagy palaszürkék.
Végtagok állása: Oldalról szabályos, ha a térdizület a csípõszöglet alatt, a mancs a csípõizület alatt helyezkedik el. Az ülõgumóról a sík talajra bocsátott merõleges érinti a sarok-gumót. Hátulról szabályos, ha az ülõgumó közepérõl a talajra bocsátott merõleges a végtagok tengelyével halad, a végtagok párhuzamos lefutásúak és a talajon közepes távolságra helyezkednek el egymástól.

6. Mozgás
Lépése hosszú, lassú. Ügetése gyakran oldalazó, vágtája tértölelõ, lendületes, kitartó. A könyök a testhez simul, oldalirányú kitérés nélkül. A mozgás könnyed, ruganyos.

7. Bõr
Sok pigmentet tartalmaz, palaszürke, feszes. Az orrtükör, a szemhéjszél és az ajak fekete. A talppárna fekete, vagy palaszürke. Kívánatos a szájpadlás sötét színezete, de eltûrhetõ mély pigmentû tarkázottság.

8. Szõrzet
Szõrzete közepesen durva, hullámos, kissé merev és nem nemezesedik. A durva felszõrök aljában finomabb pehelyszõrök vannak. A fejet, a füleket, az elülsõ végtagok elülsõ, és oldalsó felületét, a hátulsó végtagok comb alatti tájait és a mancsokat rövid, 1-2 cm hosszúságú, egyenes lefutású, sûrû szõr fedi. Ugyancsak rövid, és sima lefutású az elülsõ szabad végtag elülsõ és oldalsó felületének, valamint a hátulsó végtag comb alatti tájainak szõrzete. A szabad végtagok hátulsó élén 5-8 cm hosszúságú szõrzászló van a csánkig. A nyakon szõrnyakörv van, amely a szügyre lehúzódva mellsörényt alkot, ez különösen a kanokon kifejezett. A törzs, a comb és a felkar szõrzete gazdagon hullámos, közepes hosszúságú (4-12 cm), sûrûn szõrtarajokat, forgókat alkot. A farok egész hosszában dús, hullámos szõrrel fedett, alsó felületének szõrzete a leghosszabb (10-15 cm).
Szín: Fehér, elefántcsontfehér megengedett.

9. Méret
Marmagasság:
Kanok: 71-76 cm
Szukák: 66-70 cm
Súly: Kanok: 48-62 cm
Szukák: 37-50 kg

10. Hibák
Az elõbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendõ, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

11. Kizáró hibák
- Felálló fül
- Elõreharapás, illetve 2 mm-t meghaladó hátraharapás
- Kifelé, vagy befelé forduló szemhéjszélek
- Orrtükri, ajakszéli vagy szemhéjszéli pigmenthiány
- Fogak hiánya
- Kifejezetten erõs stopvonal
- Gubancosodásra hajlamos, gyûrûs vagy egyenes, szálkás szõrzet
- Hosszú szõrrel fedett végtagok
- Nyugalmi állapotban is ágyéksíkja fölé emelt, és hátrakunkorodó farok
- Fentiektõl eltérõ szõrszín

Utólagos megjegyzés:
A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedõ, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.

Kép
Avatar
Schnauzer
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: csüt. ápr. 15, 2010 6:41 pm

Kuvasz

HozzászólásSzerző: Tyncchurrinee » pén. ápr. 23, 2010 5:42 am

Ez egy jó cikk, bekerülhetne afajtaleírások közé
Avatar
Tyncchurrinee
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: pén. ápr. 23, 2010 5:42 am

Re: A Kuvasz

HozzászólásSzerző: admin » vas. ápr. 25, 2010 9:37 am

Mindenképpen!

A hozzászólás nemsokára kikerül méltó helyére a fajtaleírások közé. :)
Avatar
admin
Site Admin
 
Hozzászólások: 17
Csatlakozott: kedd feb. 23, 2010 11:13 am

Re: Kuvasz

HozzászólásSzerző: acshajni » vas. szept. 30, 2012 11:10 am

szija
Avatar
acshajni
 
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: vas. szept. 30, 2012 11:05 am

Re: Kuvasz

HozzászólásSzerző: acshajni » vas. szept. 30, 2012 11:10 am

szija
Avatar
acshajni
 
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: vas. szept. 30, 2012 11:05 am

Re: Kuvasz

HozzászólásSzerző: acshajni » vas. szept. 30, 2012 11:11 am

hány éves vagy én 18
Avatar
acshajni
 
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: vas. szept. 30, 2012 11:05 am


Vissza: Hozzászólás írásainkhoz

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég